Updates & Storingen

Onderwerpen onder constructie. Foutmeldingen,
vernieuwde en toegevoegde cursusstof, etc.

Storingen

DATUM STORING
geen storingen

Onderwerpen onder constructie

De onderstaande onderwerpen staan op de planning.
Heb je iets gezien dat niet in de lijst staat? Stuur ons een e-mail op bonnie@bonstaete.nl.

DATUM CURSUS IN-DE-MAAK
17-03-2023 All De nieuwe Lijst met Vragen en Antwoorden versie januari 2023 verwerken.
23-07-2022 Inmeter Pro Quiz bij iedere les
21-06-2022 Alle We zijn live!

Updates

DATUM CURSUS NIEUW/GEWIJZIGD SEPTEMBER 2023
29-09-2023 Dakinhouden Dakafbeeldingen compatible gemaakt voor mobiel en tablet.
27-09-2023 GO1 Quiz-vragen toegevoegd: MR-028 Inmeten op welke hoogte? en MR-026 Vrijstaande woning met plat dak
26-09-2023 GO1 De video 'Totale inpandige GO | voorbeelden' is duidelijker gemaakt. Waar te vinden: Meetinstructie GO w > STAP A > Totale inpandige GO | voorbeelden
26-09-2023 GO1 Quiz-vragen toegevoegd: MGO-027 Gebruiksoppervlakte op Funda, MGO-029 Garage in Schagen, MGO-037 Vide vide villa, MGO-032 Open haard met zijn leidingschacht
25-09-2023 GO1 Nieuw pdf met alle dia's van de video's, versei 20230925. Te vinden: GO1>Start>voorbereiding cursus GO1
21-09-2023 GO1 De video Totale inpandige GO bij schuine daken is aangepast. Hier zat een fout in. Te vinden: MI gebruiksoppervlakte woningen > Stap A
21-09-2023 GO1 MI Gebruiksoppervlakte W> STAP A TOTALE INPANDIGE GEBRUIKSOPPERVLAKTE > Nieuwe paragraaf met video: Meetlijnen en 0.5 m2 regel bij GO.
20-09-2023 GO1 Sectie MI GO woningen > Lesson STAP A TOTALE INPANDIGE GEBRUKSOPPERVLAKTE > Topic Stap A - de basis: Dit hele hoofdstuk heeft aanvullingen.
16-09-2023 BI De algemene regels met hierin de video Principes NEN 2580 was gesproken in GO-taal. Die is nu aangepast naar Bruto inhoud-taal. Dat was te verwarrend. De 0.5 m2-regel is ook aangepast, zodat er niet meer gesproken wordt in gebruiksoppervlakten. Ook zijn alleen Quiz-vragen over de bruto inhoud gesteld. Die van de GO zijn verwijderd.
15-09-2023 BI Heel veel quiz-vragen toegevoegd
15-09-2023 BI Sectie NEN 2580 Algemeen > Algemene begrippen en meetregels NEN 2580. Naar aanleiding van de ontdekte fout zijn alvast diverse vragen verwijderd bij de video's.
14-09-23 BI Module Bruto inhoud > Sectie Meetinstructie Bruto inhoud woningen > Les Stap 1 - Totale verdiepingsoppervlakte: aangevuld met tekst boven en onder de video. O.a. informatie over TVO bepalen van appartementen
13-09-2023 BI Tekst uitgebreid en video bewerkt. Waar: Module Bruto inhoud > Sectie Meetinstructie Bruto inhoud woningen > Les De bruto inhoud berekenen
DATUM CURSUS NIEUW/GEWIJZIGD AUGUSTUS 2023
25-08-2023 Dakinhouden Bij ieder dakvorm is een calculator toegevoegd
16-08-2023 GO1 Stap A - totale inpandige gebruiksoppervlakte. Extra opmerking toegevoegd bij de video 'Stap A - totale inpandige gebruiksoppervlakte deel 1'.
DATUM CURSUS NIEUW/GEWIJZIGD JULI 2023
26-7-2023 Oefenvragen examen MI Quiz vragen toegevoegd: MR-004 Welke omschrijving past bij het begrip ruimte, MR-010 Scheidingsconstructies bij ruimten, MR-015 Zilvervlekpad, MR-021 Gevel met houten pui, MR-023 Gevel met voorzetwand
26-7-2023 NEN 2580 Meetinstructie | BI Quiz vragen toegevoegd: MR-003 Welke omschrijving past bij het begrip ruimte, MR-006 Onderverdeling ruimte, MR-008 Binnenruimte versus gebouwgebonden buitenruimte, MR-011 Extra ruimte onder het platte dak, MR-013 Zilvervlekpad, MR-016 Niet-zo-handige Harry, MR-018 Grensvlak van een stenen gevel kiezen
25-7-2023 Inmeter Pro Quiz vragen toegevoegd: MR-019 Gevel met verbrede borstwering, MR-022 Gevel met radiatorombouwkast, MGO-008 Carport aan garage.
20-7-2023 Inmeter Pro Quiz vragen toegevoegd: MR-011 Extra ruimte onder het platte dak, MR-003 Welke omschrijving past bij het begrip ruimte, MR-006 Onderverdeling ruimte, MR-008 Binnenruimte versus gebouwgebonden buitenruimte, MR-013 Zilvervlekpad, MR-016 Niet zo handige Harry, MR-018 Grensvlak van een stenen gevel kiezen, MR-025 Grensvlak buitenzijde gevel.
17-07-2023 Dakinhouden Formule Dakkapel met plat dak toegevoegd.
3-7-2023 GO1 Tekst toegevoegd onder video 'Wat is een ruimte/binnenruimte'. Waar te vinden: GO1 > NEN 2580 ALGEMEEN > Algemene begrippen en meetregels NEN 2580
DATUM CURSUS NIEUW/GEWIJZIGD APRIL MEI 2023
21-05-2023 Dakinhouden Het hoofdstuk Oefeningen dakinhouden is toegevoegd.
16-5-2023 GO1 Vraag 'AV-001 Stelling over 0,5 m2 regel' is aangepast. Te vinden in sectie NEN 2580 Algemeen
12-05-2023 FLP Bonus, FLP Extra Rendervergelijking is aangepast. Nu is SD, HD, 4K en 8K aanwezig.
08-05-2023 Voorbereiding Inmeter Pro Oefenvragen examen toegevoegd in de sectie Warming up
16-04-2023 Inmeter Pro De weblink voor de coachingsessies / Meetinstructie Q&A sessies is in een losse module / cursus geplaatst, genaamd Online meetings Inmeter Pro. Die staat helemaal bovenaan. De Zoomlink is ook nieuw.
DATUM CURSUS NIEUW/GEWIJZIGD MAART 2023
26-03-2023 BI Nieuw hoofdstuk Dakinhouden berekenen toegevoegd in sectie Meetinstructies Bruto inhoud,
25-03-2023 BI Nieuwe tekst en quiz bij sectie Meetinstructies Bruto inhoud > hoofdstuk hoogte bij daken.
20-03-2023 GO1 Bij voorbeelden van ruimten die onderdeel of juist geen onderdeel zijn van het hoofdgebouw sotnd bij beide 'bijgebouw'. Dit is aangepast. Zie GO1>Sectie Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen > Stap A > Hoofdgebouw. De update is blauw gekleurd.
17-03-2023 MI docs & woningcorporaties Extra hoofdstuk met de nieuwe Lijst met vragen en antwoorden januari 2023
16-03-2023 Inmeter Pro We hebben een cursus Basis Bouwkunde toegevoegd. Meer kennis over bouwkunde, maakt het inmeten makkelijker.
15-03-2023 Meetrapport hoofdstuk toegevoegd in sectie START : Werkwijze meetrapport aanleveren voor Bewijs van Goedkeuring
8-3-2023 sjabloon OVK De juridische uitleg van artikel 1.4b is toegevoegd. Te vinden bij: Hoofdstuk Uitgangspunten raamovereenkomst > Paragraaf Uitgangspunten sjabloon raamovereenkomst van opdracht
07-03-2023 sjabloon OVK Sjabloon is nu, naast makelaars, ook geschikt voor ander soort opdrachtgevers. Versie 20230307.
6-3-2023 Meetrapport Lijst met voorbeelden uitgangspunten en aannames is aanpast.
6-3-2023 Meetrapport Nieuwe sjablonen met kleine aanpassing. Zie wijzigingen die erbij genoemd staan.
DATUM CURSUS NIEUW/GEWIJZIGD T/M FEBRUARI 2023
21-02-2023 AV Hoofdstuk 'Algemene voorwaarden niet voor iedere soort opdrachtgever' toegevoegd.
12-02-2023 AV Nieuwe versie: 20230212-sjabloon-AV-inmeetbedrijf-B2B. Alleen uitlegblad heeft een wijziging. De algemene voorwaarden zelf blijven ongewijzigd.
12-02-2023 Inmeter Pro Nieuwe versie werkboek. Nu zijn de linken wel aanklikbaar.
12-2-2023 GO & BI Paragraaf 'Je berekening zelf controleren is toegevoegd'. Te vinden onder 'Opdrachten cursus GO1' en onder 'Opdrachten cursus Bruto inhoud'.
12-02-2023 BI Sectie MI Bruto inhoud woningen > De Bruto inhoud berekenen: Extra informatie, gepositioneerd boven de video's.
12-02-2023 GO1 Sectie MI GO Woningen > Soorten GO & ABCDE-methode: Extra informatie, gepositioneerd boven de video's.
09-02-2023 Inmeter Pro Update werkboek naar versie 20230209. Alle linken zijn aangepast, ontbrekende hoofdstukken aangevuld. Heb je het werkboek al afgedrukt, dan is het niet nodig om deze opnieuw te printen.
02-02-2023 AV en OVK Bij de overeenkomst van opdracht is nu ook uitgelegd hoe je deze overeenkomst kan gebruiken tussen inmeetbedrijf en een andere vastgoedmedia leverancier. Eerst was het alleen tussen inmeetbedrijf-makelaar. Zie hoofdstuk: Overeenkomst met andere vastgoedmedia leverancier.
02-02-2023 AV en OVK Update van het sjabloon algemene voorwaarden inmeetbedrijf B2B. De door de verzekeraar goedgekeurde artikelen 9 en 10 zijn toegevoegd.
19-01-2023 GO1 Sectie Afronden toegevoegd. Hierin uitleg over afronden bij metingen en berekeningen t.o.v. afronden voor representatie. En hoe werkt afronden exact (wiskundig).
19-01-2023 BI De uitwerking van oefening BI Palmhof 1971 is aangepast (v20230119). Nu staat aangegeven wat representatiegetallen en Funda getallen zijn. Mocht je de oude versie al afgedrukt te hebben, alleen de uitwerking is aangepast.
19-01-2023 BI De uitwerking van oefening BI Jachtlaan 1956 is aangepast (v20230119). Nu staat aangegeven wat representatiegetallen en Funda getallen zijn. Mocht je de oude versie al afgedrukt te hebben, alleen de uitwerking is aangepast.
19-01-2023 GO1 De uitwerking van oefening GO Palmhof 1971 is aangepast (v20230119). Nu staat aangegeven wat representatiegetallen en Funda getallen zijn. Mocht je de oude versie al afgedrukt te hebben, alleen de uitwerking is aangepast.
19-01-2023 GO1 De uitwerking van oefening GO Jachtlaan 1956 is aangepast (v20230119b). Nu staat aangegeven wat representatiegetallen en Funda getallen zijn. Mocht je de oude versie al afgedrukt te hebben, alleen de uitwerking is aangepast.
19-01-2023 Voorbereiding Inmeter Pro In deze module is het hoofdstuk NEN 2580 meetrapporten in vogelvlucht toegevoegd. Hierin wordt uitgelegd wat een meetrapport, meetcertificaat en meetstaat is.
13-11-2022 BI Een PDF met alle dia's die in de video's besproken worden. Waar te vinden? Sectie START > Hoofdstuk Voorbereiding cursus BI > PDF dias BI.​
13-11-2022 Inmeter Pro Update werkboek naar versie 20221113. Heb je het werkboek al geprint, dan is het niet nodig om deze opnieuw te printen.
24-10-2022 BI / handmatig inmeten Bij handmatig schetsen is de paragraaf 'Doorsneden en bemating dakkapel en dakopbouw' uitgebreid met de constructiedikten van de dakkapel. Bij BI is het hoofdstuk 'Inhoud dakkapel' toegevoegd met daaronder de paragraaf 'Doorsneden en bemating dakkapel en dakopbouw' met hierin de in te meten maten en de constructiedikten voor de bruto inhoud berekening.
09-10-2022 GO1 Een PDF met alle dia's die in de video's besproken worden. Waar te vinden? Sectie START > Hoofdstuk Voorbereiding cursus GO1 > PDF dias GO1.
27-09-2022 GO2 Er is een sectie Rapportage bijgekomen met hierin een hoofdstuk over Aannames (grijze gebieden).
27-09-2022 GO2 / BI / handmatig inmeten Deze trainingen hebben ook een zoekfunctie gekregen.
27-09-2022 Inmeter Pro Werkboek V20220927 heeft wat kleine wijzigingen. Heb je het werkboek al afgedrukt, dan niet nogmaals dit afdrukken.
07-09-2022 Handmatig inmeten Sectie De Basis > Maatlijnen > Afronden van getallen op de laserafstandsmeter. De uitleg is aangepast en uitgebreid.
05-09-2022 GO2 Serres & Bijkeuken > Afsluitbare en niet-afsluitbare wanden: Het woord glazen schuifpanelen geintroduceerd. En aangegeven wat BAG en makelaardij kiest.
14-08-2022 Handmatig inmeten Sectie Gevorderd > 1.5m lijn berekenen | tangensberekening. De PDF-linken ontbraken.
14-08-2022 Handmatig inmeten Plaatje was niet volledig bij paragraaf Buitenmaten. (Sectie De Basis > Maatlijnen > Buitenmaten)
02-08-2022 All / Inmeter Pro Het werkboek is verplaatst van de mijn-cursussen-pagina naar de cursusmodule Voorbereiding Inmeter Pro. Ook is een reminder van het werkboek geplaatst in de vorm van een quiz in de cursusmodule GO1 bij de voorbereiding.
27-07-2022 Inmeter Pro Werkboek V20220727 heeft aanklikbare linken
Scroll naar boven